16. októbra 2019

  
Kontakt (kde nás nájdete)
Minimize

Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok

Sídlo
Kysucká 14
903 01 Senec


Kancelária v Bratislave
Hontianska 12
821 08 Bratislava
Tel.: 02 350 01 110 /20, 22, 24/
Fax: 02 350 01 111
MAPA


Kancelária v Pezinku
M.R.Štefánika 10 (1. poschodie)
902 01 Pezinok
Tel.: 033 6414 026
Fax: 033 6414 028
Mobil: 0910 927 151
MAPA


E-mail:
info@rrasenec-pezinok.sk
lpavlovova@rrasenec-pezinok.sk
lpavlovova@yahoo.com
elovasikova@rrasenec-pezinok.sk


Print  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005 by RRA Senec-Pezinok