16. októbra 2019

  
Zoznam RSS kanálov
Minimize

Vitajte v technológii RSS, ktorá umožňuje sledovať zmeny a novinky na web stránkach bez surfovania po webe.

RSS je skratkou pre "Really Simple Syndication".  Využitie RSS je možné pri všetkom, čo je možné zredukovať na malé články, napr. "novinky na stránke" a podobne. Keď je informácia o každom článku spracovaná do RSS formátu, resp. RSS kanála (RSS feed), je možné tieto informácie prezerať v špecializovanom programe.

Takýto program sa nazýva RSS čítačka alebo RSS agregátor. Pristupuje v užívateľom stanovených intervaloch na RSS súbor umiestnený na danom serveri na Internete (Web stránke) a sleduje zmeny. Ak na serveri (Web stránke) pribudne článok, táto skutočnosť sa následne prejaví pridaním článku do RSS kanála. Po načítaní zmeny RSS čítačkou novú správu zobrazí a označí ako nečítanú a my si ju môžeme okamžite pozrieť.

RRA Senec - Pezinok Vám na svojom portály prináša nasledovný zoznam RSS kanálov:

Názov Adresa RSS kanála
Novinky na stránke: http://www.rrasenec-pezinok.sk/RSS.aspx?tabid=36&moduleid=366
Výzvy na predkladanie projektov - SR: http://www.rrasenec-pezinok.sk/RSS.aspx?tabid=75&moduleid=427
Výzvy na predkladanie projektov - Brusel: http://www.rrasenec-pezinok.sk/RSS.aspx?tabid=76&moduleid=428
Ponuky na vytvorenie partnerstiev: http://www.rrasenec-pezinok.sk/RSS.aspx?tabid=77&moduleid=423
Aktuality a výzvy (INTERREG): http://www.rrasenec-pezinok.sk/RSS.aspx?tabid=80&moduleid=429

RSS čítačky si môžete bezplatne stiahnuť aj na internete. Medzi bezplatne voľne stiahnuteľné RSS čítačky patria napr. FeedReader (stiahnete na: http://www.feedreader.com), alebo RssReader (stiahnete na: http://www.rssreader.com/).


Print  

Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005 by RRA Senec-Pezinok