7. decembra 2019

  
Novinky
Minimize
Harmonogram výziev pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Zverejnený harmonogram výziev pre operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na rok 2010. Viac na:   viac informácií...
Národný vzdelávací workshop projektu VISIBLE
Dňa 22. októbra 2009 sa v priestoroch Mestského úradu v Pezinku uskutočnil národný vzdelávací workshop, ktorý bol zorganizovaný v rámci projektu VISIBLE. Projekt sa zameriava na neformálne vzdelávanie projektových manažérov v regionálnych rozvojových agentúrach, pretože pre túto profesiu neexistuje špecifická forma formálneho vzdelania. Projekt sa snaží identifikovať kľúčové kompetencie, ktorými by mal projektový manažér disponovať a vytvára nástroje na ich prehlbovanie prostredníctvom neformálnych vzdelávacích postupov.   viac informácií...

Syndicate  Print  

Projekty
Minimize


ISRRA
Minimize

Regionálna rozvojová agentúra Senec - Pezinok je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

isrra_logo_small.jpg
http://www.isrra.sk/
http://www.build.gov.sk/


Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2005 by RRA Senec-Pezinok